Panel ułatwień dostępu
Kontrast
Powiększanie tekstu
Odstępy między tekstem

Historia biblioteki


zdjęcie


1946

1 marca, w willi obok dworca kolejowego w Grodkowie, powstała Powiatowa Biblioteka Publiczna. Prowadzona była przez radcę skarbowego Kajetana Nikosiewicza. Księgozbiór biblioteki tworzyły dary indywidualnych ofiarodawców, przydział Kuratorium Oświaty oraz książki napływające z całej Polski w odezwie na apel Adama Kamionki, ówczesnego kierownika Powiatowego Oddziału Informacji i Propagandy. W siedzibie tej właśnie instytucji przy ul. Mickiewicza urządzono na początku 1946r. czytelnię gazet. 

W dniach od 1 do 3 maja urządzono zbiórkę pieniędzy, które przeznaczono na urządzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej, gdzie organizowano zespoły dobrego czytania, udostępnianie prasy i książek dla skutecznego przeciwdziałania występowaniu analfabetyzmu.

1947

Pracę rozpoczęło pierwszych dwadzieścia punktów bibliotecznych, które zostały zaopatrzone przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w 50-tomowe komplety książek. Biblioteka otrzymała również nieco książek z darów Polonii Amerykańskiej. W tym samym roku powstało 20 wiejskich punktów bibliotecznych.

1948

1 sierpnia kierownikiem Powiatowej Biblioteki Publicznej został Władysław Włodarczyk, dyrektor Państwowego Technikum Mechanizacji Rolnictwa. W Kopicach i Wierzbniku powstały pierwsze biblioteki gminne.

1949

Z końcem lat 40-tych utworzono kolejnych sześć bibliotek gminnym (m .in. w Jędrzejowie i Tarnowie Grodkowskim) oraz dwie miejskie: w Grodkowie i Otmuchowie. Ilość wiejskich punktów bibliotecznych wzrosła do 39. Ich obsługę zapewniały osoby nie otrzymujące za to wynagrodzenia.

1950

W połowie XX wieku Księgozbiór Powiatowej Biblioteki Publicznej w Grodkowie liczył 6124 woluminy. Na zakup kolejnych książek biblioteka otrzymała fundusze z budżetu terenowego.

1951 – 1955

W kolejnych latach, bibliotekarze z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grodkowie, w celu podniesienia swych kwalifikacji zawodowych, uczestniczyli w wielu kursach i szkoleniach organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu. Dwie pracownice ukończyły centralny kurs bibliotekarski w Jarocinie.

Jednymi z zadań biblioteki była również organizacja, wraz z Domem Książki, wszelkiego rodzaju imprez podczas Dni Oświaty, Książki i Prasy. Dodatkiem do tych wydarzeń były wystawy książek. Niezwykle pomocnym w tym czasie okazywał się Związek Młodzieży Polskiej, Zarząd Samopomocy Chłopskiej oraz miejscowe szkoły. Młodzi ZMP-owcy odwiedzali po kolei poszczególne domy werbując w ten sposób nowych czytelników, pełniąc wtedy również funkcję tzw. „księgonoszy”. 

W tym czasie pomimo przeprowadzonej selekcji książek, dwukrotnie wzrósł księgozbiór Biblioteki Powiatowej. Na jego strukturę biblioteki nie miały wpływu, gdyż zakup książek dokonywany był  centralnie przez Ministerstwo Oświaty.

1951

1 stycznia kierownictwo biblioteki przejęła pani Maria Kasparek. Funkcję swą pełniła do 1969r. włącznie. Dzięki jej staraniom biblioteka otrzymała nową siedzibę w budynku przy ul. Świerczewskiego 3. Nowym pracownikiem został wtedy Stanisław Jachniewicz.

1952

Od roku 1952 Powiatowa Biblioteka Publiczna pełniła nadzór merytoryczny nad wszystkimi działającymi wówczas bibliotekami w powiecie: Miejską Bibliotekę Publiczną w Otmuchowie, Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Tarnowie Grodkowskim, Kopicach, Kolnicy, Jędrzejowie, Kamienniku i Skoroszycach. W tym czasie do pracy została przyjęta Maria Kłonowska.

1953

W ramach reorganizacji bibliotek grodkowskich księgozbiory Powiatowej Biblioteki Publicznej i Miejskiej Biblioteki Publicznej zostały przeniesione do budynku przy ul. Świerczewskiego, gdzie zajęły trzy pomieszczenia. Zaraz po tym do pracy została przyjęta Daniela Koenigsberg.

1954

W pierwszej połowie roku, Powiatowa Biblioteka Publiczna i Miejska Biblioteka Publiczna zostały połączone w jedną placówkę tworząc Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Grodkowie. Odtąd biblioteka powiatowa obsługująca wyłącznie teren prowadziła również wypożyczenia książek dla mieszkańców miasta.

We wrześniu tego samego roku, w  wyniku korekty granic między województwami i powiatami, do powiatu grodkowskiego włączona została Gminna i Miejska Biblioteka Publiczna w Gnojnej. Do pracy została przyjęta Maria Zalewska.

1955 

W połowie lat 60-tych liczba czytelników w powiecie wzrosła do 4170 osób, a ilość wypożyczeni podnosi się do 70 tys. książek rocznie. Biblioteka posiadała wtedy 52 punkty biblioteczne. Przy bibliotece powstał zespoły głośnego czytania. We wszystkich placówkach Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grodkowie zatrudnionych było 15 osób.

1956

W powiecie grodkowskim powstały kolejne biblioteki wiejskie: w Chróścinie, Kłodoboku, Ligocie Wielkiej i Sidzinie.

1957 

Zostają nasilone prace instrukcyjno-metodyczne, kompletowany jest księgozbiór podręczny, funkcjonuje wypożyczanie międzybiblioteczne oraz tworzony jest dział informacyjno-bibliograficzny.

Powstaje biblioteka wiejska w Grądach.

1958

Z początkiem roku, w związku z decentralizacją zakupu książek, biblioteka rozpoczęła samodzielne gromadzenie zbiorów uwzględniając przy tym potrzeby środowiska. W tym samym czasie do biblioteki trafił pierwszy odbiornik radiowy. 

Coraz więcej uwagi zaczęto przywiązywać do  przygotowywania wystaw książkowych eksponujących najbardziej wartościowe pozycje z poszczególnych dziedzin literatury.

Widoczne było w tym czasie zainteresowanie czytelnikiem wiejskim, czego przykładem był zorganizowany „Rok kulturalno-oświatowy 1957-58”, który przebiegający pod hasłem  „Wieś czyta”.

W 1958 roku powstała kolejna biblioteka wiejska w Szklarach.

1959

W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Grodkowie utworzono kącik czytelniczy dla najmłodszych. Odtąd jedna z pracownic biblioteki zajmowała się wyłącznie pracą z dziećmi. 

1960

W 1960 roku biblioteka przejęła zbiory Powiatowego Domu Kultury w Grodkowie, Wojewódzkiego Domu Kultury w Opolu oraz Milicji Obywatelskiej w Grodkowie. Księgozbiór biblioteki liczył wtedy łącznie 16 634 woluminy. Zwiększa się także liczba czytelników do 6115. W tym samym czasie wydatki na zakup książek na terenie powiatu grodkowskiego w przeliczeniu na 1 mieszkańca były wyższe niż przeciętnie obliczone dla województwa. Ponad połowę księgozbioru stanowiła literatura piękna dla dorosłych. W placówkach Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grodkowie zatrudnione były wtedy 22 osoby.

1961

W 1961 roku rozpoczęto prowadzony wspólnie ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej Konkurs pt.: „Wiedza pomaga w życiu”. W organizację zaangażowane były również: Kółka Rolnicze, Spółdzielnie Produkcyjne, Domy Kultury oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Całe przedsięwzięcie miało na celu dotarcie do jak największej ilości odbiorców, potencjalnych klientów bibliotek w powiecie. 

1962

Z początkiem roku, 14 bibliotek powiatu grodkowskiego przystąpiło do turnieju czytelniczego dla dzieci i młodzieży pt. „Wędrujemy przez stulecia”. Zgodnie z założeniami, województwo opolskie zajęło się prehistorią Polski. W tym samym czasie trwał kapitalny remont pomieszczeń bibliotecznych. Księgozbiór został przeniesiony do Powiatowego Domu Kultury. Z powodu trudnych warunków lokalowych o prawie 4 tys. woluminów zmniejsza się liczba wypożyczeń. 

1963

We wszystkich bibliotekach na terenie powiatu grodkowskiego zorganizowano  62 odczyty głównie o tematyce regionalnej. Dodatkowo w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Grodkowie 15 spotkań autorskich. Po raz pierwszy zorganizowano konkurs „Złoty Kłos dla Twórcy – Srebrne dla Czytelników”, którego celem było upowszechnianie literatury współczesnej wśród czytelników wiejskich. Zorganizowano także olimpiadę pod hasłem „Dwadzieścia lat Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w literaturze”.

1964

W 1964 roku poprawiła się znacznie sytuacja finansowa biblioteki. Przybyło regałów na książki, zakupiono nowe biurka dla pracowników oraz stoliki z fotelikami do kącików czytelniczych. Do biblioteki trafił pierwszy magnetofon szpulowy.

Ponadto, w ramach ogłoszonego przez Wydział Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu współzawodnictwa pomiędzy bibliotekami, Rada Naukowa w Grodkowie przeznaczyła pokaźną kwotę na zakup zbiorów oraz wyposażyła wszystkie biblioteki w rzutniki.

1965

W tym roku odnotowano znaczny wzrost ilości czytelników, spowodowany przez dopływ nowych książek oraz dzięki współpracy ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej, szkołami, z Radami Narodowymi oraz Towarzystwem Wiedzy Powszechnej. Ponadto, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Grodkowie zorganizowała w tym czasie 29 spotkań autorskich. 

1966

Wprowadzono wolny dostęp do półek. Odtąd grodkowscy bibliotekarze więcej czasu zaczęli poświęcać na indywidualną pracę z czytelnikiem. 

1969

1 października na stanowisko kierownika biblioteki powołano Józefa Mirowskiego. W tym samym czasie biblioteki grodzkie w Chróścinie, Kopicach i Sidzinie zostały zamienione w filie. 

1971

8 marca biblioteka otrzymała nowy lokal, sześć pomieszczeń w ratuszu po Narodowym Banku Polskim.

W tym czasie kierownikiem biblioteki została Czesława Suchostawska.

1972

27 marca odbyło uroczyste otwarcie nowej siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grodkowie, na które rozesłano zaproszenia do władz i wszystkich bibliotek województwa. Powierzchnia biblioteki wzrosła do 230m2, na której swoje miejsce znalazły: wypożyczalnia dla dorosłych z zapleczem magazynowym, dwie czytelnie dla dzieci i dorosłych oraz gabinet metodyczny.

1973

Rok 1973 przyniósł bibliotece 17 placówek oraz około 55 punktów bibliotecznych. Znacznej poprawiła się również sytuacja finansowa. Dla całej sieci bibliotek  zakupiono wówczas niespełna 11 tys. egzemplarzy książek. Funkcję dyrektora biblioteki objęła Jadwiga Szwejkowska.

1974

Na stanowisko dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grodkowie została powołana Aniela Hałaczek. Funkcję tą pełniła do 1981r.

We wrześniu 1974r. podsumowano konkurs na najlepszy punkt biblioteczny. Najlepsze wyniki w powiecie grodkowskim odnotowały punkty w Bąkowie, Cieszanowicach, Starym Grodkowie i Goli Grodkowskiej.

1975

W wyniku likwidacji powiatów i przejścia na dwustopniowy podział administracyjny kraju, 22 listopada zmieniono nazwę i strukturę Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grodkowie na Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Grodkowie. Z dotychczasowych 17 bibliotek wiejskich pod opieką biblioteki pozostało jedynie pięć położonych w: Gnojnej, Jędrzejowie, Kolnicy, Kopicach i Tarnowie Grodkowskim. Liczba punktów bibliotecznych zmniejszyła się do 24.

1977

W 1977 powstała filia biblioteczna przy szpitalu w Grodkowie, na którą zaadaptowano dwa pomieszczenia w części administracyjnej szpitala.

W tym samym roku na pierwsze piętro ratusza zostaje przeniesiona czytelnia dla dorosłych wraz z nowo otwartą wypożyczalnią płyt.

1982

Dyrektorem Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie została Maria Kłonowska. 

Na terenie gminy działały wówczas 33 punkty biblioteczne. Za bardzo dobre prowadzenie punktu bibliotecznego w Przylesiu Dolnym Józefa Zaryczańska otrzymała specjalną nagrodę przyznaną jej przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu.

1983

Założono punkt biblioteczny w oddziale Polikliniki Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Sulisławiu, który był jednym z najlepiej i najdłużej działających punktów na terenie gminy.

1985 

Biblioteka w Grodkowie zajęła I miejsce w organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Sztuki współzawodnictwie o tytuł najlepszej gminnej biblioteki. Nagroda pieniężna została przeznaczona na zakup sprzętu bibliotecznego. Medale 40-lecia PRL otrzymały: dyrektor Maria Kłonowska, pracownice Daniela Koenigsberg i Krystyna Hutman. Odznakę Zasłużony Działacz Kultury otrzymały Janina Wasilowska i Jolanta Telecka.

1990

W wyniku reformy samorządowej Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie od 1990 roku rozpoczęła działalność w ramach struktur samorządu terytorialnego.

1992

1 stycznia 1992r. dokonano likwidacji filii w Tarnowie Grodkowskim. 

1993

Grodkowska biblioteka otrzymała list gratulacyjny wystosowany z Ministerstwa Kultury i Sztuki dla najlepiej działającej placówki bibliotecznej w województwie opolskim.

1994

Na stanowisko dyrektora zostaje powołana Ewa Wróbel, która powierzoną funkcję pełniła do 1996r.

1995

W miesiącu kwietniu zorganizowane zostało, cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem wśród czytelników, spotkanie autorskie z Ewą Nowacką, autorką literatury zarówno dla młodzieży, jak i dla dorosłych.

1996

Wraz z początkiem roku zlikwidowano filię biblioteczną w grodkowskim szpitalu. Zaraz po tym na stanowisko dyrektora powołano Alicję Biesagę. 

W tym samym roku biblioteka została wyposażona w pierwszą kserokopiarkę.

Z końcem roku filie biblioteczne w Jędrzejowie, Kolnicy i Kopicach zostały połączone z bibliotekami szkolnymi.

1999

1999r. przyniósł remont pomieszczeń biblioteki na parterze w ratuszu. 

2001

Z okazji 55-lecia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie, ogłoszony został konkurs na projekt Exlibrysu dla bibliotek publicznych z terenu gminy Grodków.

Końcówka roku przyniosła nam nowy etap naszej działalności. Rozpoczęliśmy digitalizację księgozbioru. Od tej pory praca bibliotekarzy oparta jest na programie komputerowych „Sowa”.

2004

Biblioteka wzbogaciła się w tym czasie również o nowe technologie tj. otwarcie punktu internetowego (3 stanowiska z dostępem do Internetu dla użytkowników w czytelni dla dorosłych).

2006

Od początku 2006 roku obsługa czytelników oddziału dla dzieci zaczęła się odbywać komputerowo, do tych celów zaczęliśmy używać programu SOWA.

Odbyły się również uroczyste obchody 60-lecia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie. 

2011

Rok 2011 był intensywny dla naszych bibliotekarzy. Oprócz codziennej pracy szkoliliśmy się pod wieloma kątami. W ramach Programu Rozwoju Bibliotek odbyliśmy szkolenia takie jak: „Podaj dalej”, „Utworzenie Punktu Informacji Lokalnej” oraz „Rozwijam swoje pasje”.

2012

Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu biblioteki było uruchomienie miesiącu kwietniu jej nowego ddziału, Izby Pamięci Ziemi Grodkowskiej, która otrzymała zadanie poznawania historii naszego miasta, upowszechnianie jej oraz organizowanie zajęć     o dawnych czasach naszej gminy dla uczniów okolicznych szkół i przedszkoli. Dodatkową zadaniem Izby Pamięci stało się promowanie lokalnych artystów, regionalistów, ich twórczości i wiedzy. W momencie otwarcia Izby Pamięci zyskaliśmy nową powierzchnię lokalową tj. II piętro we wschodnim skrzydle budynku.

2014 

Rok 2014 przyniósł nowość, szkolenia komputerowe dla seniorów. Zauważyliśmy, że także najstarsi mieszkańcy naszej gminy chcieliby podążać za rozwojem technologicznym i informacyjnym i potrafić choć w najmniejszym stopniu poruszać się w środowisku komputerowym. Postanowiliśmy sprostać tej potrzebie i uruchomiliśmy kursy komputerowe dla dojrzałych czytelników. 

2016

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie obchodziła 70-lecie swojego istnienia.

2019

Pracownicy biblioteka rozpoczęli przygotowania do planowanego od dłuższego czasu remontu wnętrz całego budynku ratusza. Na ten czas przeniesiono się do budynku przy ul. Kasztanowej, gdzie dotychczas funkcjonował Dział Udostępniania dla Dorosłych Zbiory Pedagogiczne (wchodzący w strukturę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie), a także do budynku grodkowskiego dworca kolejowego.

Najmłodszy dział biblioteki tj. Izba Pamięci Ziemi Grodkowskiej w 2019r. zmieniła nazwę na Dział Edukacji Regionalnej.

2020

9 stycznia odbyło się uroczyste otwarcie nowo wyremontowanych wnętrz ratusza, w którym całe wschodnie skrzydło zajęła Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie, zaś we wschodnim funkcjonowanie rozpoczęły lokalne kluby seniorów, Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie oraz Sala Ślubów Urzędu Miejskiego w Grodkowie. 

W 2020r. funkcjonowanie biblioteki w nowym lokalu zachwiała pandemia koronawirusa, która wpływała na działalność jednostki jeszcze przez kolejne 2 lata.

W miesiącu lipcu na zasłużoną emeryturę przeszła ówczesna dyrektor Alicja Biesaga, która funkcję tą pełniła od 1996r. 

1 września 2020r. dyrektorem biblioteki została Anna Wołk-Łaniewska.

2021

Uchwałą Rady Miejskiej w Grodkowie Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Grodkowie nadano imię Józefa Elsnera, wielkiego grodkowianina, muzyka i kompozytora, nauczyciela Fryderyka Chopina.

2022

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Elsnera w Grodkowie zorganizowała uroczyste obchody 75-lecia jednostki. Wydarzenie było przesunięte o jeden rok z powodu pandemii koronawirusa. Podczas uroczystości po raz pierwszy wręczono statuetki Przyjaciela Biblioteki, których wręczono aż 20. W tym samym czasie zaprezentowano również nowy logotyp biblioteki uwzględniający nadane rok wcześniej bibliotece imię Józefa Elsnera.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.