Panel ułatwień dostępu
Kontrast
Powiększanie tekstu
Odstępy między tekstem

Deklaracja dostępności

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Elsnera w Grodkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Elsnera w Grodkowie.

Data publikacji strony internetowej: 1970-01-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-27.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-05-23.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Wołk-Łaniewka, biblioteka@biblioteka.grodkow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 415 54 28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków:

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Elsnera w Grodkowie mieści się pod adresem: ul. Rynek 1, 49-200 Grodków, zlokalizowana jest w budynku ratusza. Wejście do biblioteki znajduje się od południowej strony budynku. Budynek jest trójkondygnacyjny. Obiekt posiada podjazd/podejście do budynku bez barier architektonicznych (krawężników i schodów). Wejście do budynku przystosowane jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do drzwi budynku prowadzi podjazd. Drzwi wejściowe nie zostały wyposażone w „hamulec” zamykania. Przy wejściu głównym zamontowany jest dzwonek wzywający w razie potrzeby pracownika biblioteki.

Dostosowanie korytarzy:

Na parterze budynku zamontowane są podjazdy. Jeden z nich prowadzi do jednego z pomieszczeń biblioteki, drugi prowadzi do windy, która pozwala dostać się na pierwszą i drugą kondygnację budynku.
Korytarze Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Elsnera w Grodkowie są szerokie i nie powodują utrudnień w poruszaniu się osób z niepełnosprawnościami. Budynek na każdej kondygnacji posiada przystosowane ciągi komunikacyjne z odpowiednią szerokością wejść do pomieszczeń, pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny/uporządkowany.
Dostosowanie schodów:
Schody w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Józefa Elsnera w Grodkowie są szerokie, nie są strome. Krawędzie stopni schodów nie są oznakowane na potrzeby osób niedowidzących.
Dostosowanie wind:
W budynku dostępna jest winda, która pozwala dostać się osobom z niepełnosprawnościami na każdą kondygnację biblioteki.


Dostępność pochylni:   W budynku dostępne są pochylnie.


Dostępność platform:   W budynku nie są dostępne platformy.


Dostępność informacji głosowych:   W budynku nie są dostępne informacje głosowe.


Dostępność pętli indukcyjnych:   W budynku nie ma dostępnych pętli indukcyjnych.


PARKING:   

Na parkingach umiejscowionych wokół budynku ratusza znajduje się około 10 miejsc parkingowych dla kierowców niepełnosprawnych.


WSTĘP Z PSEM ASYSTUJĄCYM:   

W Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Józefa Elsnera w Grodkowie obowiązuje prawo wstępu z psem asystującym.


TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO:   

W Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Józefa Elsnera w Grodkowie nie jest dostępny tłumacz języka migowego.


Informacje dodatkowe:   

Siedziba Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Elsnera w Grodkowie posiada odpowiednie zaplecze higieniczno-sanitarne, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Filie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Elsnera w Grodkowie:   

Placówki bez udogodnień dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (w korzystaniu z biblioteki/zbiorów pomaga bibliotekarz):


Filia w Gnojnej
Gnojna 119, 49-200 Grodków, budynek PSP w Gnojnej
tel. 77 415 19 28
e-mail: biblioteka.gnojna@gmail.com


Filia w Jędrzejowie
Jędrzejów 63, 49-200 Grodków, budynek PSP w Jędrzejowie
tel. 77 415 80 18
 

Filia w Kolnicy
Kolnica 84, 49-200 Grodków
tel. 77 415 22 26
e-mail: biblioteka_kolnica@o2.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Filia w Kopicach
Kopice 32, 49-200 Grodków, budynek PSP w Kopicach
tel. 77 415 13 29
e-mail: biblioteka_kopice@o2.pl

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Strona internetowa została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę. Zdefiniowane skróty klawiaturowe:

  1. przejdź do głównego menu
  2. przejdź do treści
  3. przejdź do wyszukiwarki
  4. przejdź do mapy serwisu

W celu wywołania danego skrótu, należy wcisnąć kombinację klawiszy odpowiednią dla używanej przeglądarki:

  • Dla przeglądarki OPERA, CHROME, SAFARI i INTERNET EXPLORER Lewy ALT + „klawisz skrótu”
  • Dla przeglądarki MOZILLA Lewy ALT + SHIFT + „klawisz skrótu”

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.